Pradedamas rengti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 13,4 ha teritorijos dalyje

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 13,4 HA TERITORIJOS DALYJE

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. A30-2029 “Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 13,4 ha teritorijos dalyje”.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112616, faks. (8 5) 2112222.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB ‚Pakrantės būstas“ (įmonės kodas 302300259), E. Andre g. 18, LT-02232 Vilnius, tel. 8612 64164

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas: [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8699 79322, el. p. [email protected].

PLANUOJAMA TERITORIJA: Apie 13,4 ha teritorija tarp Savičiūnų, Galindų, Šatrininkų, Ašmenėlės ir Savičiūnų gatvių.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Atlikti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3665), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 13,4 ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101//0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79) suplanuotų sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir atskirųjų želdynų teritorijų), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TYRIMAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS NEATLIEKAMI.

SPAV NEREIKALINGAS.

KONKURSAS GERIAUSIAI URBANISTINEI IDĖJAI ATRINKTI NEBUS RENGIAMAS.

TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA (BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS) NEBUS RENGIAMA.

DETALIOJO PLANAVIMO ETAPAI: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-17-438).

Apie parengtus detaliojo plano koregavimo sprendinius ir galimybę susipažinti su jais bus informuojama papildomai.