Pradedamas rengti apie 3,6 ha teritorijos prie Erfurto gatvės Lazdynų seniūnijoje, Vilniuje detalusis planas.

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. A30-2730/21 „Dėl leidimo rengti apie 3,6 ha teritorijos prie Erfurto gatvės Lazdynų seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo   planavimo dokumentui rengti, 2021 m. spalio 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-96/21.

Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1593) naudojimo paskirties, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Vadovaujantis 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo Nr. 1-1120 nuostatomis ir iniciatoriaus nurodytais detaliojo planavimo rengimo tikslais ir uždaviniais detaliuoju planu rengiamas apie 3,6 ha teritorijos kvartalas, kurį riboja Erfurto gatvės koridorius pietinėje dalyje, inžinerinių komunikacijų koridorius tarp Lazdynų laisvalaikio centro ir ŠV. Jono Bosko bažnyčios sklypų rytuose bei miško masyvas šiaurėje. Inžinerinių komunikacijų koridorius tarp Lazdynų laisvalaikio centro, Šv. Bosko bažnyčios yra aiškiai apibrėžtas ,,Apie 1,67 ha teritorijos prie Erfurto g. 13 detaliajame plane“, patvirtintame 2014 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1756. Pratęsus šį realiai egzistuojantį inžinerinių komunikacijų koridorių (šilumos, elektros, apšvietimo, vandentiekio) trasos, praėjimo taką iki esamo miško masyvo, būtų suformuotas ir užtikrintas betarpiškas Lazdynų gyventojų fizinis ryšys nuo Erfurto gatvės iki esamo miško masyvo. T. y. esamas inžinerinių komunikacijų koridorius tarp Lazdynų laisvalaikio centro, Šv. Jono Bosko bažnyčios ir Erfurto gatvės riboja kvartalo teritoriją.

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas, surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-603) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo, viešos ekspozicijos vietą ir laiką bei viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paskelbta atskirai vėliau.

Nuoroda:

Isakymas+Erfurto+Elektron+dok+nuorašas