Pradedamas rengti apie 4,53 ha teritorijos ties J. K. Damelio gatve detalusis planas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT- 13-23-188)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 4,53 ha ties J. K. Damelio gatve detalusis planas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-188).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 4,53 ha teritorija ties J. K. Damelio gatve.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A30-485/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:  UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – T. M., tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant žemės sklypų paskirties, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus padalijant ar sujungiant, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą (-us) galimą (-us) teritorijos naudojimo būdą (-us), taip pat nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą. Esant poreikiui nustatyti galimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:  Bus informuota papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Įsakymas + programa + schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą