Pradedamas rengti apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano keitimas 6,3 ha teritorijos dalyje

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ APIE 6,3 HA TERITORIJOS DALYJE.

Planavimo uždaviniai: organizuoti apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr.T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013m. spalio 30d. sprendimu Nr.1-1535 „Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą apie 6,3ha teriorijos dalyje, performuojant sklypų ribas ir plotus, pakeičiant žemės sklypo Nr.294 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos (E) į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės sklypų dalių paėmimui visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir ekspoatuoti) bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju panu.

Papildomi planavimo  uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-08-06 įsakymas Nr. A30-2068/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected] ;

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė tel. +37061875907, el. paštas: [email protected] .

Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel.+37068721719, el. paštas: [email protected] .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-388).

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta kitu pranešimu.

Įsakymas-Priedas-Programa