Pradedamas rengti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593). TPD Nr. K-VT-13-22-699.

Nagrinėjamos teritorijos aprašymas: apie 15,74 ha teritorija prie Zebedeno g., Mažųjų Gulbinų g. ir Netimero g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:2593) plotas 1,0936 ha.

Dokumento rengimo pagrindas:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)“ Nr. A30-2360/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 5 262 0353, el. p.: [email protected] .

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078601) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties padalinti sklypą, daliai sklypo pakeisti naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-699) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

isakymas

planuojamos+teritorijos+ribos

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ