Pradedamas rengti apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detalusis planas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-269

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detalusis planas.  TPD Nr. K-VT-13-22-269

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 5,4623 ha teritorija prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. A30-838/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“. 2022 m. kovo 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-41/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000, el. pl. [email protected].

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti apie 5,4623 (penkių ir keturių dešimttūkstantųjų šešių tūkstantųjų dviejų šimtųjų trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Moluvėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2088), Moluvėnų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2069), Moluvėnų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:2089), Moluvėnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2085), Moluvėnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2090), Moluvėnų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2083), Moluvėnų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2091), Moluvėnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0165:2081), Moluvėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2092), Moluvėnų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2079), Moluvėnų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0165:2093), Moluvėnų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2106), Moluvėnų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:2094), Moluvėnų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2104), Moluvėnų g. 15 (kadastro Nr. 0101/0165:2095), Moluvėnų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2102), Moluvėnų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0165:2096), Moluvėnų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2101), Moluvėnų g. 19 (kadastro Nr. 0101/0165:2097), Moluvėnų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2103), Moluvėnų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0165:2098), Moluvėnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2105), Moluvėnų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0165:2099), Moluvėnų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0165:2078), Moluvėnų g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:2080), Moluvėnų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0165:2082), Moluvėnų g. 30 (kadastro Nr. 0101/0165:2084), Moluvėnų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0165:2086) ir Rykantų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2071), Rykantų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2107), Rykantų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:2072), Rykantų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2108), Rykantų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2073), Rykantų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2109), Rykantų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2074), Rykantų g. 8 (kadastro Nr. 0101:0165:2110), Rykantų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2075), Rykantų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2111), Rykantų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2112), Rykantų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2113), Rykantų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2114), Rykantų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2115), Rykantų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2077), Rykantų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2076) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070), kurio tikslas: sklypus (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070) padalinti į mažesnius sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-269) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

isakymas_baliskiu

planuojamos+ribos

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ