Pradedamas rengti apie 6,3 (šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 6, detalusis planas

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 6,3 (šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 6, detalusis planas. Į planuojamą teritoriją patenka žemės ūkio paskirties sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:189, Nr. 0101/0167:193, Nr. 0101/0167:194, Nr. 0101/0167:1374), Platiniškių k., Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje ir laisva valstybinė žemė.

Planavimo iniciatorius – V. Kaukėnas, Ž. Vilčinskas

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

/vaktai/default.aspx?Id=2&nr=A30-133