Pradedamas rengti apie 6,5 ha teritorijos prie Mačiuliškių gatvės (kad. Nr. 0101/0165:432; 0101/0165:431;0101/0165:433; 0101/0165:297; 0101/0165:408) detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

Pradedamas rengti nedidelių veiklos mastų apie 6,5 ha teritorijos prie Mačiuliškių gatvės (kad. Nr. 0101/0165:432; 0101/0165:431;0101/0165:433; 0101/0165:297; 0101/0165:408) detalusis planas.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 30-2170, 2013 m. spalio 31 d. trišalė teritorijos planavimo sutartis Nr. A72-47(3.1.36-MP), 2013 spalio 31 d. planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Detaliojo plano tikslai: pakeisti žemės pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus: gyvenamosios teritorijos (G) – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų (E1), inžinerinės infrastruktūros naudojimo (I) – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I1), sudalinti sklypais, nustatyti statybos reglamentus.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Detaliojo plano iniciatorius: Darius Kazlauskas, Janina Pavilovič, Marija Zinevič.

Detaliojo plano rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, tel. (85)2667726, el. p. krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel. 8699 79001.

Su detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2015-04-22 iki 2015-05-20, vieša ekspozicija vyks nuo 2015-05-07 iki 2015-05-20 ind. D. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val., PV Darius Krungolcas, tel. 8699 79001.

Detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-05-20 16.00 val. ind. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, skirtą laiką.