Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pradedamas rengti apie 7,2 (septynių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detalusis planas

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 7,2 (septynių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detalusis planas. Į planuojamą teritoriją patenka žemės ūkio paskirties sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:1250, Nr. 0101/0167:1004, Nr. 0101/0167:1006, Nr. 0101/0167:1007, Nr. 0101/0167:1296), Platiniškių k..

Planavimo iniciatorius – G. Vorobjovas, D. Anforavičius, J. Zenovič, M. Jakeliūnas, A. Petkus, I. Fridman, Z. Chveduk, I. Radzevičienė, K. Radzevičius, H. Černiauskienė, D. Stanislovaitienė, S. J. Stanislovaitis, A. Ramšas, I. Ramšienė, I. Gelumbauskaitė, A. Leonavičius, A. Prokopavičius, A. V. Spioch, B. Vasilevskis, T. Rapkauskas

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

/vaktai/default.aspx?Id=2&nr=A30-3818