Pradedamas rengti „Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų, Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje detalusis planas“

Pradedamas rengti „Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų, Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje detalusis planas“.

Informuojame, kad Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymu Nr. A30-427, pradedamas rengti „Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų, Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje detalusis planas“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3. Organizatoriaus atstovas: Miesto plėtros departamento detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė tel. 8(5)2112752, el.p. [email protected]

Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“tel.8(5)2112116, el.p. [email protected] Konstitucijos pr.3, PV. Laima Naujokaitienė, el.p. [email protected] tel. 8(5)52112447.

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detaliojo plano konceptualiąja dalimi, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti rengėjui ar planavimo organizatoriui raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslus bei uždavinius, skelbiama internetiniuose tinklalapiuose http://www.vilnius.lt; http://www.tpdris.lt.