Pradedamas rengti apie žemės sklypo P. Baublio g. 35 formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 192 (vieno šimto devyniasdešimt dviejų) kv. m ploto žemės sklypo P. Baublio g. 35 (kadastro Nr. 0101/0005:351) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 30-450 „Dėl žemės sklypo P. Baublio g. 35 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810