Pradedamas rengti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0.68 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 gruodžio 5d. įsakymas Nr. 30-3671 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo“, 2014-11-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1294/15(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: atlikti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas, keičiant šiuo detaliuoju planu sklypams (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) nustatytą žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Pavel Simčonok, gyv. Neskučių g. 7, LT-02300, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1017, LT 05120 Vilnius, tel.: +370 615 28588, el. p: info@archus.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovas architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: info@archus.lt . Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano pakeitimu bus paskelbta vėliau.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.