Pradedamas rengti buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:621 ir Nr. 0101/0101:575) ir valstybinės žemės plotai, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 23630 (dvidešimt trijų tūkstančių šešių šimtų trisdešimties) kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:621 ir Nr. 0101/0101:575) ir valstybinės žemės plotai, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 30-120 „Dėl apie 23630 kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – padalyti sklypus į atskirus žemės sklypus, pakeisti suformuotų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus ir suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810