Pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630)

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1756/22 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detalusis planas  (registro Nr. T00054992) .

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,6911 ha, Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1756/22 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: atlikti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi reglamentai: nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-443.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.
A30-1756/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Skelbimas_2022-10-25

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ