Pradedamas rengti garažų žemės sklypo Birutės g. 40A formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti garažų žemės sklypo Birutės g. 40A formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-24 įsakymas Nr. 30-2840 ,,Dėl žemės sklypo Birutės g. 40A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.