Pradedamas rengti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimas

 

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr.T00073703) sklypo 16.1 sprendinių koregavimą, keičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į bendro naudojimo teritorijas, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros klausimais 2019-05-22 protokolas Nr. 28 157/19(1.2.13-T1). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A30-2134/20 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr.16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ; tel. (8 5) 211 2000; interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Kontaktinis asmuo: Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus Vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. +370 5 211 2752, el. paštas asta.tiskeviciene@vilnius.lt .
Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. +370 687 21719 el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-436).
Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo

Nuoroda:

Įsakymas+programa+brėžinys