Pradedamas rengti Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimas sklype Kurapkų g. 18 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 522V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Kurapkų g. 18 padalijant į du atskirus sklypus, keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-21 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti individualių namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimą sklype Kurapkų g. 18 “ Nr. A30-1034/19.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-685.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-685.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa