Pradedamas rengti „Kvartalo rytinėje Santariškių gatvės pusėje detaliojo plano (registro Nr. T00054479) sprendinių koregavimas sklype V. Kuzmos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0005:562)“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-23-471.

Planuojamos teritorijos aprašymas: V. Kuzmos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0005:562).

Dokumento rengimo pagrindas: Iniciatorius prašymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140,buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.:
[email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą V. Kuzmos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0005:562) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo.

Nuoroda:

Įsakymas+planavimo darbų programa+schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ