Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0060:186)

Informuojame, kad rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0060:186).

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-12-09 įsakymas A30-2579/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-3/20 bei 2019-12-09 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000-03-15 sprendimu Nr. 541 patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Žibuoklių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0060:186), keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Benius Bučelis tel. (8-5) 211 7913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Su rengiamu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-02-14 iki 20019-03-01 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-37) visą, susipažinimui su rengiamu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.

 

Projekto ekspozicija ir viešas svarstymas bus skelbiamas vėliau.

 

Planuojama teritorija Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0060:186)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-12-09 įsakymas A30-2579/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-3/20 bei 2019-12-09 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius K. D. (privatus asmuo)
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Žiūrėti: esamos būkles įvertinimo aiškinamasis raštas
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Bus paskelbta atskiru pranešimu
Telefono nr. +37069817868
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius
El. pašto adresas daiva@archd.lt