Pradedamas rengti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklype Justiniškių g. 126 (kadastro Nr. 0101/0015:325) koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-422)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklype Justiniškių g. 126 (kadastro Nr. 0101/0015:325) koregavimas.

 Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Justiniškių g. 126, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0015:325)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-21 įsakymas Nr. A30-699/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-15 Nr. A615-58/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti Pumpėnų ir Virbeliškių gatvių raudonųjų linijų ribas. 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-422) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

2022-02-21+VMS+įsakymas+dėl+DP+koregavimo-1

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ