Pradedamas rengti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu.

Nagrinėjamos teritorijos aprašymas: apie 3,5 ha teritorija Pašilaičių sen., prie Pumpėnų g. Justiniškių g. ir perspektyvinės Grigalaukio gatvių.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai Pumpėnų g. 2, kad. Nr. 0101/0015:322; Justiniškių g. 104, kad. Nr. 0101/0015:321; Grigalaukio g. 48, 0101/0015:323; ir sklypas kad. Nr. 0101/0015:217 plotas 3,4372 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2021-10-18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas įsakymas Nr. A30-3262/21 „Dėl leidimo keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.: tadas@regroup.lt .

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2, kadastro Nr. Nr. 0101/0015:322), Nr. 47 (Justiniškių g. 104, kadastro Nr. 0101/0015:321), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48, kadastro Nr. 0101/0015:323) ir Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, Pašilaičių seniūnijos patalpose.
Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

ribos+bp

ribos+kadastras

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ