Pradedamas rengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. T00055382), sprendinių koregavimas žemės sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320)(TPD Nr. K-VT-13-22-736)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Justiniškių g. 134, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0105:320).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-07-21 įsakymas Nr. A30-3056/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-08-08 Nr. A615-173/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320) nustatyti teritorijos naudojimo tipą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (prioritetinis) ir komercinės paskirties objektų teritorijų (kitas galimas) žemės naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-736) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas_A30-3056_22

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ