Pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas 3,67 ha teritorijoje prie S. Grunau g. ir Pilaitės pr. inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-822)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas 3,67 ha teritorijoje prie S. Grunau g. ir Pilaitės pr. inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Iš rytų ribojama Varnės upės, iš pietų – Pilaitės pr. raudonųjų linijų, iš vakarų – S. Grunau gatvės raudonųjų linijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriaus.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-08-16 Nr. 30-2455/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: sujungti ir padalinti sklypus, pakeisti žemės sklypų paskirtį, nustatyti naudojimo būdus bei naudojimo reglamentus: pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą, palei gatvių raudonąsias linijas nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-822).

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas su planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, bei planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Savivaldybes+ĮSAKYMAS+RENGTI+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ