Pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo pagrindu

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo pagrindu.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-08-10 priėmė įsakymą Nr. 30-1840/23 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.
Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fizinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama: Įsakymo nuorašas