Pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4495) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4495) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-948.
Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 7,9 ha teritorija apribota Tolminkiemio g., Pilaitės pr., Karaliaučiaus g. ir M. Mažvydo g, kuri atitinka kvartalo apibrėžimą
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. A30-3604/22; Teritorijų planavimo iniciavimo sutartis 2022 m. spalio 24 d., Nr. A615-220/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.:
[email protected] .
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant nustatytos žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:4495) naudojimo paskirties ir būdo, papildyti žemės sklypo naudojimo būdus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.
Nuoroda:

isakymas

ribos

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ