Pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-23-34.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypai M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243). Planuojamos teritorijos plotas apie 1,65 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-12-28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4980/22 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243) iniciavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p. tadas@regroup.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties pakeisti sklypų ribas, sklypų naudojimo būdus, nustatyti užstatymo zonas ir ribas, įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.
Nuoroda:

10532_bp (1)

10532_n

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ