Pradedamas rengti SB „Ožkiniai“ sklypų Nr. 99 (kadastro Nr. 0101/0006:292), Nr. 101 (kadastro Nr. 0101/0006:770) ir Nr. 103 (kadastro Nr. 0101/0006:224) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-2690 – pradedamas rengti apie 0,1784 ha sodininkų bendrijos „Ožkiniai“ Vilniaus mieste teritorijos dalies, kurioje yra sklypai Nr. 99 (kadastro Nr. 0101/0006:292), Nr. 101 (kadastro Nr. 0101/0006:770) ir Nr. 103 (kadastro Nr. 0101/0006:224) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas: sujungti tris besiribojančius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus ir padalyti į du sklypus.

Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas: Mariaus Tenikaičio individuali veikla, adresas: Verkių g. 29, 09108 Vilnius, mob. tel.: 8-672 53547, el. p.: tenikmar@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis, kuris skaičiuojamas praėjus 15 d. d. nuo skelbimo pasirodymo Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje.

Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir/arba projekto organizatoriui.