Pradedamas rengti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-264)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-264)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2265 ha žemės sklypas, esantis Daniliškių k., Vilniaus m. sav.  ir aplinkinė teritorija
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.  vasario 2 d. įsakymas Nr. A30-437/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO DANILIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0161:242) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0161:1613) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano (registro Nr. T00059636), patvirtinto Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546, sprendinius sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0161:1613) į du atskirus žemės sklypus, nustatyti statinių statybos nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus m. sav. teritorijos BP.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-264), Vilniaus m. savivaldybės Panerių seniūnijoje

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-264) per visą teritorijų planavimo dokumento koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Įsakymas+ir+darbų+programa

schema