Pradedamas rengti Sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“,tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-1931 „Dėl sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054675) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nekeičiant tikslinės žemės paskirties ir naudojimo būdo koreguoti sklypo naudojimo reglamentus, statybos zoną ir ribas, statinių išdėstymą sklype, statinių aukštį bei susisiekimo komunikacijų sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1,0095 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-24 įsakymas „Dėl leidimo keisti sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2953/21

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-651

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-651.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

2021+09+24+Įsakymas+dėl+leidimo+keisti+DP