Pradedamas rengti sklypo Genių g. 10, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0064:34), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968, sprendinių koregavimo projektas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Pradedamas rengti sklypo Genių g. 10, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0064:34), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968 “Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinių koregavimo projektas. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-11 įsakymas Nr. 30-416 „Dėl leidimo keisti sklypo Genių g. 10 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu”, 2015-02-11 planavimo darbų programa keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti ir 2015-03-13 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-343/15(3.1.36-AD4). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, kontaktinis asmuo J. Bernatavičienė, tel. 852112756. Planavimo iniciatorius: UAB „V24“ įm.k. 221379210, adresas Gurių g. 38, Vilnius, kontaktinis asmuo direktorius Darijus Trusevičius, tel.: 869997495, el.p.: darius@vilniuslt.lt. Plano rengėjas: Rolandas Andrijauskas, Daugėliškio g. 32, Vilnius, tel.: 861433010, el.p.: projektai777@gmail.com. Planavimo tikslai ir uždaviniai: Keisti sklypo Genių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:34) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968 “Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinius, padalijant sklypą į du sklypus, nustatant sklypo naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos (G2), tikslinant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribas, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo darbų programa patvirtinta 2015-02-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-416. SPAV reikalingumas – reikalingas. Rengėjas – UAB “Aplinkos vadyba” įm.k. 300513582, adresas Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, tel.: 861322747, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra Derinimo procedūra: detaliojo plano korektūrą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.