Pradedamas rengti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Grigaičių kaime detalusis planas (registro Nr. T00056062)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-669 „Dėl sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056062) sprendinius apie 2,01 (dviejų ir vienos šimtosios) ha teritorijos sklypuose A. Petrulio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:2182), A. Petrulio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:1199), A. Petrulio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:2183), A. Petrulio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:1490), A. Petrulio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2184), A. Petrulio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0157:2176), A. Petrulio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0157:2185), A. Petrulio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0157:2177), A. Petrulio g. 9 (kadastro Nr. 0101/0157:2186), A. Petrulio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0157:2178), A. Petrulio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0157:2187), A. Petrulio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0157:2179), A. Petrulio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0157:2188), A. Petrulio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0157:2180) bei sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1010) ir nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties sklypus sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, suformuoti kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą greta K. Bizausko gatvės, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,01 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 7,72 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-02 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės“ Nr. A30-2357/22″.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-212.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-212.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa

Teritorija