Pradedamas rengti Sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A30-5024/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-8/23, 2023-01-10 bei planavimo sąlygomis Nr. REG261492, 2023-01-27, rengiamas Sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-23-80

Planuojamos teritorijos plotas: 0,103ha.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr.0101/0165:918) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: ATP 1303, R.M., adresas korespondencijai – S. Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278, el. p. [email protected].
Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima adresu: S. Stanevičiaus g. 80 –14, VILNIUS, +37065939278.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-80) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ