Pradedamas rengti sklypo (kad. Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės sklypo Nr. 1 (dabartinis adresas Fabijoniškių g. Nr. 5, kad. Nr. 0101/0016:784) detaliojo plano (reg. Nr. 2779) sprendinių keitimo projektas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

Pradedamas rengti sklypo (kad. Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės sklypo Nr. 1 (dabartinis adresas Fabijoniškių g. Nr. 5, kad. Nr. 0101/0016:784) detaliojo plano (reg. Nr. 2779) sprendinių keitimo projektas.

Detaliojo plano keitimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 30-110, 2015 m. vasario 04 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-84/15(3.1.36-AD4), 2015 sausio 16 d. planavimo darbų programa keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 30-110.

Detaliojo plano keitimo tikslai: atlikti sklypo (kad. Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės sklypo Nr. 1 detaliojo plano (reg. Nr. 2779) sprendinių keitimą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorių.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo V. Gavorskienė, tel. (85)2112519.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: UAB “Eveleta”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, kontaktinis asmuo Almantas Almonaitis, tel. +37061247955.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, tel. (85)2667726, el. p. krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel. 8699 79001.

Keičiamo detaliojo plano viešinimas vyks bendraja tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2015-04-09 iki 2015-04-22 imtinai ind. D. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 val., PV Darius Krungolcas, tel. 8699 79001.

Viešas susirinkimas detaliojo plano sprendinių keitimui apsvarstyti įvyks 2014-04-23 10.00 val. ind. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, skirtą laiką.