Pradedamas rengti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir šalia esančios teritorijos detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-21-481)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 24,1 ha sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir šalia esančios teritorijos detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 24,1 ha sklypas (kad. Nr. 0101/0011:341) ir šalia esanti teritorija Maudyklos gatvėje

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021-05-24 įsakymas Nr. A30-1753/21, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2021-07-09 Nr. A615-63/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ribas ir plotą, prie gyvenamojo namo Maudyklos g. 66 suformuoti apie 526 kv. m. ploto sklypą ir nustatyti jo ribas, teisės aktų nustatyta tvarka miško žemę pakeisti kitomis naudmenomis, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais nustatyti naujai formuojamam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, kitus teritorijos naudojimo reglamentus, užtikrinti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų teisėti interesai.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-481) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Maudyklos+isakymas+programa-1_Maudyklos+g.+66

Schema+prie+VMS+╘sakymo