Pradedamas rengti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 3 (Kryžiokų sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detalusis planas (reg. Nr.  T00055657)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas, esantis Kryžiokų sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti žemės sklypą (Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
Planuojamos teritorijos plotas 0.1920 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 5,64 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-24 įsakymas Nr. A30-1653/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 3 (Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu“
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-701.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Verkių seniūnijoje adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-701.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ