Pradedamas rengti sklypo Lauksargio g. 95 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-22 įsakymas Nr. 30-178 „Dėl žemės sklypo Lauksargio g. 95 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“..

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2471.