Pradedamas rengti sklypo Meškeriotojų g. 19, Antakalnio seniūnija, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0011:98) detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo koreguoti Valakampių pakrančių zonos suplanavimo projekto sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-152 (2016-01-18) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.A72-285/16(3.1.36-AD4) (2016-03-07) pradedamas rengti sklypo Meškeriotojų g. 19, Antakalnio seniūnija, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0011:98) detaliojo plano koregavimas.

Parengtas koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas viešai eksponuojamas nuo 2016-05-05 iki 2016-05-20 Antakalnio seniūnijoje adresu: Antakalnio g. 17, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Dalia Markevičienė, tel. +370 687 90987

Planų rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel. 8 614 54160.

Planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 897V „Dėl Valakampių poilsio zonos priežiūros ir eksploatacijos“ patvirtinto suplanavimo projekto (reg. Nr. 07-004) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant sklypo Meškeriotojų g. 19 (kadastro Nr. 0101/0011:98) užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo terminai: 2016-03-07—2017-03-07.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel.mob. 8 614 54160, el.paštas info@mzprojektai.lt .

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.