Pradedamas rengti sklypo Molėtų pl. 163, Verkių sen. (kadastro Nr. 0101/0101:1146) detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo inicijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 48 sprendinių koregavimą“ Nr. A30-1549 (2016-05-30) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A72-1192/16(3.1.36-TD2) (2016-06-21) pradedamas rengti sklypo Molėtų pl. 163, Verkių seniūnija, Vilniaus m. (kadastro Nr. 0101/0101:1146) detaliojo plano koregavimas.

Parengtas koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas viešai eksponuojamas nuo 2016-09-12 iki 2016-09-27 Verkių seniūnijoje adresu: Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius.

Planavimo organizatorius: UAB „Oksalitas“, Lina Viskauskienė, Žilvinas Viskauskas, Romutė Kolesnikovienė, Aleksandras Kolesnikovas, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Aurimas Domarkas, Jovaida Domarkienė, Erika Kubilinskienė.

Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel. 8 614 54160.

Planavimo tikslai: Atlikti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 „Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 48 (kad. Nr. 0101/0101:1146) sprendinių koregavimą, pakeičiant sklypo naudojimo pobūdį iš daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, užstatymo tipą iš laisvo į vienbutį blokuotą bei kitus užstatymo reglamentus.

Planavimo terminai: 2016-05-02–2017-05-02.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel.mob. 8 614 54160, el.paštas info@mzprojektai.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.