Pradedamas rengti sklypo Ožkinių g. 31 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymas Nr. 30-130 „Dėl sklypo Ožkinių g. 31 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.