Pradedamas rengti sklypo Ožkinių g. 77 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti sklypo Ožkinių g. 77 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-15 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl sklypo Ožkinių g. 77 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.