Pradedamas rengti sklypo Parodų g. 1, Vilniuje detaliojo plano (reg.Nr. 2092) sprendinių koregavimas

Pradedamas rengti sklypo Parodų g. 1, Vilniuje detaliojo plano (reg.Nr. 2092) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. 30-2153.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3,LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, kontaktinis tel. (8-5)211 27 53.

Planavimo iniciatorius: UAB „ Via Sportas“, į/k į/k 123259511, Didžioji g. 28, Vilnius, tel. 869816361. el.p. valentina.ulickiene@helios.lt

Plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, LT-01144, tel./faks. (8-5) 2611115, el.p. smartas@smartas.lt, PV Diana Sabaliauskienė mob.tel. +37068755415.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2008-03-19 sprendimu NR. 1-413 “Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo “ patvirtinto detaliojo plano (reg.nr. 2092) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Parodų g. 1 (0101/0051:7) nustatytas skirtingų reglamentų užstatymo zonas ir ribas bei suplanuotus aukštingumus ir prireikus kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus m. Savivaldybės teritorijos bendrojo (reg. Nr. 1881) sprendinius. Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. 30-2153. SPAV neprivalomas. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Koncepcijos rengimas: detaliojo planavimo koncepcija nerengiama. Derinimo procedūra: detaliojo plano koregavimą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.