Pradedamas rengti sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPDR NR. K-VT-13-22-554
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Trimitų g.11, Vilnius, kad. Nr. 0101/0032:155 plotas 0,1777 ha
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2262/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.: [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, seniūnijoje
Nuoroda:
ribos

programa+trimitu11

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ