Pradedamas rengti sklypo Salininkų g. (kadastro Nr. 0101/0083:1540) detaliojo plano keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Salininkų g. detaliojo plano sprendinių keitimas, TPD Nr. K-VT-13-22-324

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės 2022-03-10 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-964/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Salininkų g. (kadastro Nr.
0101/0083:1540) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-04-11 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso
inicijavimo sutartis Nr. A615-10452/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2141 „Dėl sklypo Salininkų g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057971) sprendinius sutarties pagrindu: pertvarkyti sklypą Salininkų g. (kadastro Nr. 0101/0083:1711) jį padalijant į atskirus sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą ir 6 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo sklypus, planuojamiems sklypams nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el.p.: [email protected]www.vilnius.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Moderni namų statyba“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas [email protected], archit. D. Vyšniauskienė.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami kiti privalomi ir papildomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama

SPAV nereikalingas.
Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-324), UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.
Susipažinimui su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu būsite informuoti papildomai.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Nuoroda:

schema