Pradedamas rengti Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimas

PRADEDAMAS RENGTI SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247(KADASTRO Nr. 0101/0076:218)

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2007, pradedamas rengti Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimas (toliau – detalusis planas).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „LABARUM“, Savanorių pr. 247, LT-02300 Vilnius, tel. 8 (5) 268 6747, el. p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (5) 262 2621, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo uždaviniai: padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius.

Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2007. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-16-415.