Pradedamas rengti Sklypo Simono Grunau g. 127 (kadastro Nr. 0101/0167:3069) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Simono Grunau g. 127 (kadastro Nr. 0101/0167:3069) detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,66 ha dydžio teritorija ribojama Zujūnų ir Simono Grunau gatvių

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo Simono Grunau g. 127 (kadastro Nr. 0101/0167:3069) naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,66 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-29 įsakymas „Dėl leidimo rengti sklypo Simono Grunau g. 127 (kadastro Nr. 0101/0167:3069) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2725/22″.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-829.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-829.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ