Pradedamas rengti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano sprendinių keitimas

Planuojama teritorija Žemės sklypas T. Ševčenkos g. 25, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0055:21, plotas 0,4207 ha
Dokumento rengimo pagrindas 2019-02-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-434/19 „Dėl leidimo keisti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius UAB „Dolas“
Rengėjas PV Rūta Garuckienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti pas projekto rengėją, darbo dienomis, susitarus telefonu 8699 79322 ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-97).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Bus informuojama papildomai
Paslaugos gavėjo adresas Šiaulių 5-13, Vilnius
El. pašto adresas rutagaruckiene@yahoo.com

SCHEMA+Ševčenkos+25-1