Pradedamas rengti sklypo Tyzenhauzų g. 40 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti sklypo Tyzenhauzų g. 40 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-29 įsakymas Nr. 30-2180 „Dėl žemės sklypo Tyzenhauzų g. 40 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.