Pradedamas rengti „Sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimas

Informuojame, kad UAB „Baltijos parkai“ iniciatyva pradedamas rengti „Sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimas.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. , 8 5 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius – UAB „Baltijos parkai“, Ukmergės g. 363, Vilnius, tel. 8 616 02953, el.p. director@greenhotel.lt, el.p. www.greenhotels.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Dvi architektės“, V.M.Putino g. 10-31, Vilnius, tel. 8 618 86445, el.p. info@av-archilab.lt

Keitimo rengimo tikslai – keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 2095V „Dėl sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 672) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir visuomeninės paskirties teritorijos (V), bei sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatant gyvenamąjį (GG) naudojimo tipą – atlikti triukšmo lygio skaičiavimus. Numatoma nustatyti papildomus reglamentus: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas.

Tyrimai ir galimybių studijos, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, koncepcija nebus rengiama. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso sutartimi galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-109).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė pasiųlymus gali teikti planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba el. p. vicemeras@vilnius.lt

Apie teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo laiką ir vietą visuomenė bus informuota papildomai.