Pradedamas rengti sklypo Ukrainiečių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0158:2157), sklypo Nemėžio kaime (kadastro Nr. 0101/0158:606) ir aplinkinės teritorijos detalusis planas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,9 ha dydžio teritorija ribojama Ukrainiečių ir Kijevo gatvių.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti sklypo Ukrainiečių g. 10 (kadastro Nr. 01010158:2157), sklypo Nemėžio kaime (kadastro Nr. 0101/0158:606) ir aplinkinės teritorijos detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai – suformuoti gatvių raudonąsias linijas; nekeičiant žemės sklypo Ukrainiečių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0158:2157) paskirties ir būdo nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,9 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-23 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Ukrainiečių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0158:2157), sklypo Nemėžio kaime (kadastro Nr. 0101/0158:606) ir aplinkinės teritorijos detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2179/22.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-553.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje, adresu Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-553.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ