Pradedamas rengti sklypo Verbų g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti sklypo Verbų g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-29 įsakymas Nr. 30-2032 „Dėl sklypo Verbų g. 15 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.